Zoeken

Op Actueel.nl kan iedereen gratis een artikel plaatsen inclusief een do-follow link naar zijn of haar website. In ruil voor het publiceren van een artikel, plaats je een link vanaf een eigen domein terug naar Actueel.

Een artikel aanmelden voor plaatsing op Actueel

De website van Actueel.nl is onderverdeeld in hoofdcategorieën. Kies de categorie welke overeenkomt met jouw artikel. Een aanrader hierbij is het laten aansluiten van het artikel-onderwerp, in lijn met de verkondigde boodschap op je domein. Wanneer je de meest geschikte categorie niet direct kunt vinden, biedt Actueel je de mogelijkheid contact op te nemen. Vul het e-mailadres in waarop je bereikbaar bent, voor eventuele vragen vanuit de kant van Actueel. Plaats een do-follow link naar actueel.nl/de-juiste-categorie op een website. Deel de complete URL van de pagina waar de link staat in het daarvoor bestemde invoerveld. Het plaatsen van het artikel kan namelijk alleen doorgang vinden, als uit controle blijkt dat de link is bijgevoegd. Deze controle vindt wekelijks plaats. Wanneer de link om welke reden dan ook verdwenen is, zullen ook de overige links uit het artikel worden verwijderd. Vervolgens heb je de mogelijkheid je te schrijven of te kopiëren-plakken naar het tekstveld. Hier kan je verschiilende aanpassingen doen, waaronder het plaatsen van de link(s). Er zijn maximaal twee links per artikel toegestaan.

Wanneer wordt mijn artikel geplaatst en wanneer niet

Je zult opmerken dat je artikel niet direct online geplaatst word. Om de kwaliteit van Actueel te waarborgen wordt ieder artikel eerst manueel gecontroleerd. De redactie behoudt ten alle tijden het recht voor een artikel niet te plaatsen. Plausibele redenen hiervoor kunnen onder andere zijn:

  • Seksistische, racistische, beledigende of soortengelijke teksten van aard die volgens de redactie niet toelaatbaar zijn.
  • Artikelen die meer dan twee links bevatten.
  • Artikelen met minder dan 300 woorden, of meer dan 2.000 woorden.
  • Kwaliteitsarm geschreven teksten, waarbij de Nederlandse taal geminacht wordt. Hieronder valt bijvoorbeeld incorrecte spelling en grammatica.

{{ articleFormErrors.categoryId[0] }} {{ articleFormErrors.email[0] }} {{ articleFormErrors.backlink[0] }}
{{ articleFormErrors.name[0] }} {{ articleFormErrors.html[0] }}
Plaats artikel
Bedankt, jouw artikel wordt nu gecontroleerd.